Yarışma Projesi - Çevre Şehircilik Bakanlığı


MİMARİ RAPOR

Cami kullanım biçimi toplumsal hayatın içinde ki konumu kentin bileşenleriyle olan geleneksel yapısının günümüz malzemesiyle özgün ve önemli bir kurduğu ilişki kendine ait kuralları ve kalıpları yapı olduğunu ortaya koyar  .Cami ibadet alanlarını yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarıyla insanların bir araya toplayarak  birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan merkezlerdir.
GELENEKSEL KURGU
Bulunduğumuz arazinin merkezinde konumlanması prizmatik ve yalın geometrisiyle ihtiyaç programında sunulan kişi sayısını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bulunduğu arazinin merkezinde merkezin de konumlandırılarak araziyi iki ye bölmüştür. Bir taraf araç trafiğinden uzak daha sakin ve dingin alan oluşturulmuştur. Diğer kısmında ise otoparkıyla hizmet vermektedir. Ana kütlenin etrafında yardımcı birimleri aynı zamanda çevre insan trafiğini disipline ederek merkezde toplar. Topraktan yaratılan insanoğlu içinde nurdan yaratılan yaratılan   meleklerin  şeffaflığını barındırır. İnsanı topraktan yaratıldığını hatırlatan süslemesiz sade şeffaf camlarıyla insan ruhunda ki farklılığı hatırlatır.  Bu yapılar aynı zamanda çevreyi ve ana yapıyı düzenleyen ve tamamlayan mekanlardır.  Cami namaz vakitleri dışında avlusu ve etrafını saran birimlerle günün her saati yaşayan bir merkeze dönüştürülmüştür
TASARIM
Geleneksel mimariden esinlenerek yüzeylerde Selçuklu kemeri stilize edilerek kullanılmış olup bu sayede iç mekan  doğal aydınlatılması ve şeffaflaştırılması sağlanmıştır. Cami mimari yapısıyla genişleyen sonra daralan yapısıyla namaz vakitlerinde toplanıp ardından
dağılmasını simgeler. Camiye geniş ve ferah çevresini kuşatan avludan ulaşılmaktadır. Camiye 3 ana kapı iki yan kapıdan girilmekte olup bay – bayan mahremiyeti sağlanmıştır. Caminin nüfusunu göz önünü aldığımız da giriş – çıkışlarda insan yoğunluğu min. düşürülmüştür.  Ana kapıdan girildikten sonra ayakkabılık alanı gelir, son cemaat alanına ulaşılır. Cami vakit namazları dışında bu alan rahatlıkla hizmet vermektedir. Bu mekandan sonra ana mekana ulaşılmaktadır Abdesthaneler   ,tuvaletler ,teknik birimler zemin altında tasarlanmıştır. Cami düz giriş olarak tasarlanmış caminin sokak ilişkisi sürekli hale getirilmiştir. Arazideki kot farkı tesviye edilerek sokak ile çarşı ilişkilendirilmiştir. Bu alanlardan üst katlara asansör ve merdivenlerle ulaşılabilir. Yapılan doğal iklimlendirme sayesinde herhangi bir koku oluşması engellenmiştir. Cami ne kadar ve yoğun olursa olsun tahliyesi rahatlıkla sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Caminin sağında solunda yer alan iki kütle ana binanın tasarım ilkelerine sadık kalınarak ele alınmış ve ihtiyaç programında belirtilen bütün birimleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu yapılar çevresindeki insan trafiğini yönlendirerek birer tasarım elemanına dönüşmüştür.
Tasarımda esneklik ve başka yerlerde kullanılacak olması düşüncesi cephedeki her bir kemerin modüler olarak çoğaltılması yada azaltılarak ihtiyaca göre çözümler sunmasına olanak sağlanmaktadır. Her kemer bir birim olarak ele alındığında eksiltme ve artırma yapılabilir. Aynı kurgu çevresindeki yardımcı kütleler için gerçekleştirilebilir. Da az m2 ihtiyaç olduğunda çatı örtüsü kubbe yerine kırma çatı da yapılabilmektedir. Bu da tasarıma esneklik sağlamaktadır. Çevre düzenlemesi bulunduğu yerlerde bütün yolları ve ulaşım akslarını yaya trafiği merkezinde toplamaktadır.
Ekip:
PAFİKA MİMARLIK 


Yorumlar